2007-2008

BUKU INDUK SDIT BAITUSSALAM 2 CANGKRINGAN
T.A 2007/ 2008
No No. Induk NISN Nama Tempat, tanggal Lahir Jenis Kelamin Nama bapak/Ibu Pekerjaan Alamat
1 0024 0003884558 Ade Darmanto Sleman, 27 Oktober 2001 Laki-laki Y Hadi Purwanto/ Pertiwi Handayani Swasta Morangan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
2 0025 0010944493 Ahmad Ilham Nugroho Sleman, 24 April 2001 Laki-laki Martana/ Pairah Tani Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
3 0026 Akbar Khoirul Tsany Sleman, 30 Agustus 2001 Laki-laki Darwis Wiraswasta Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
4 0027 0010944511 Andrean Devidson Sleman, 10 November 2001 Laki-laki Hariyadi/ Tri Rahayu Buruh/ Buruh Besalen, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
5 0028 0010944496 Anggita Dwi Wahyuningsih Sleman, 24 Mei 2001 Perempuan Sihono/ Dwi Susanti Tani/ Tani Sidorejo, Bawukan, Kemalang, Klaten
6 0029 0010944512 Aniqun Saidatul Mu’alimah Sleman, 11 November 2001 Perempuan Ali Shodikin/ Endar Rahayu Wiraswasta/Wiraswasta Pagerjurang Rt 3 Rw 12, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
7 0030 0010944485 Ardi Asmara Putra Aji Sleman, 5 Januari 2001 Laki-laki Sri Tunggal Hari Setiaji/ Zunariyati Swasta/ Swasta Duwet, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
8 0031 0003884563 Ardyawati Wira Oktaviana Sleman, 23 Oktober 2000 Perempuan Supriyadi/ Anik Ermawati TNI – AD Besalen, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
9 0032 0010944497 Dimas Prasetyo Nugroho Sleman, 6 Juni 2001 Laki-laki Dimjati/ Nining Lestari Kary. PT K.A/ IRT Salam, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
10 0033 0010944500 Dina Tri Mukti Sleman, 11Juli 2001 Perempuan Tugiman/ Tukiyem Tani/ Wiraswasta Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
11 0034 0010944505 Dzakiyyatul Haniifah Sleman, 17 Oktober 2001 Perempuan Aprilianas Ahmadi (Alm)/ Sri Iswatun Chasanah PTT Gatak, Cancangan Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
12 0035 0010944488 Estri Nurjanah Sleman, 3 Februari 2001 Perempuan Sriwanto/ Sunarti Tani/ Tani Kaliadem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
13 0036 0010944499 Fatika Yulianingrum Sleman, 6 Juli 2001 Perempuan Slamet Triyanto/ Saryanti Swasta/ Swasta Kaliadem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
14 0037 0010944494 Haddad Atinda Priambada Sleman, 25 April 2001 Laki-laki Teguh Pribadi/ Jumiati Swasta Manggong, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
15 0038 0010944501 Hakimah Nurrahma Sleman, 1 Agustus 2001 Perempuan Sujakir, A.Ma.Pd (Alm)/ Dra. Siti Mutmainah IRT Kiyaran, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
16 0039 0010944504 Marwati Klaten, 3 Oktober 2001 Perempuan Gunadi/ Narimah Buruh/ IRT Butuh, Bawukan, Kemalang, Klaten
17 0040 0003884562 Muady Wirotho Sleman, 21 Oktober 2000 Laki-laki Sukirdi/ Muji Lestari Swasta/ IRT Gading, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
18 0041 0003884564 Muhammad Adnin Nurfajrin Sleman, 23 November 2000 Laki-laki Edi Supriyanta (Alm)/ Rini Prawesti IRT Bronggang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
19 0042 0010944513 Nova Didik Wijayanto Sleman, 16 November 2000 Laki-laki Ganjar Pitoyo/ Muji Lestari Tani/ IRT Besalen, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
20 0043 0010944489 Nuzulul Mustaqimah Sleman, 5 Maret 2001 Perempuan KH. Masrur Ahmad MZ/ Purwanti Pengasuh Ponpes Al-Qodr/ IRT Tanjung, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
21 0044 0010944491 Permadika Hermawan Sleman, 24 Maret 2001 Laki-laki Sumar/ Yantirah Swasta/ IRT Gading, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
22 0045 Putri Aji Wijayanti Sleman, 26 Juni 2001 Perempuan Teguh Haryanto Tani Ngancar, Glagaharjo
23 0046 0010944490 Rachmat Ismail Jakarta, 5 Maret 2001 Laki-laki Sarmin/ Suriyam Swasta/ Pedagang Genengsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
24 0047 0010944492 Ratna Etika Sintawati Sleman, 27 Maret 2001 Perempuan Dwi Yanta/ Sumiyati Tani/ Tani Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
25 0048 0003884559 Rendy Aksa Dhuhantoro Klaten, 18 Agustus 2000 Laki-laki Heri Purnomo/ Istanti Wiraswasta/ Wiraswasta Kepitu, Kepurun, Manisrenggon, Klaten
26 0049 0010944495 Rico Kurniawan Sleman, 28 April 2001 Laki-laki Haryanto/ Tatiyah Buruh/ Buruh Kregan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
27 0050 0010944498 Rizky Gita Cahyani Sleman, 4 Juli 2001 Perempuan Amin Risadi/ Sri Sumarni Tani/ Tani Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
28 0051 0010944514 Romadhonanur Rizki Riyadi Sleman, 17 November 2001 Laki-laki Slamet  Riyadi/ Baruarti Listiami Polisi/ IRT Kebur Kidul, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
29 0052 Yudistira Hamid Laki-laki
30 0053 Zairozi Nur Ahmadi Laki-laki