angkatan ke-3

BUKU INDUK SDIT BAITUSSALAM 2 CANGKRINGAN
T.A 2008/ 2009
No No. Induk NISN Nama Tempat, tanggal Lahir Jenis Kelamin Nama bapak/Ibu Pekerjaan Alamat
1 0055 0028211969 Alex Fredy Sujito Sleman, 30 Maret 2002 Laki- laki Sambi/ Suminah Wiraswasta/ IRT Kaliadem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
2 0056 0028211984 Anindya Natania Ergian Sleman, 3 Oktober 2002 Perempuan Sugiyanto/ Emy Ertilah Swasta/ Swasta Pusung, Wukirsari, cangkringan, Sleman, Yogyakarta
3 0057 0010944506 Anisa Putri Lestari Sleman, 23 Oktober 2001 Perempuan Jumar/ suranti Tani/ Tani Kaliadem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
4 0058 Aryo Anggoro Wahyu Pamungkas Klaten, 2 Oktober 2001 Laki- laki Sunarto/ Rusmiyati TNI Kepitu, Kepurun, Manisrenggo, Klaten, Yogyakarta
5 0059 0010944503 Atha Satria Parmaji Sleman, 31 Agustus 2001 Laki- laki Gunanto Parmaji/ Deni Dwi Astuti Wiraswasta/ Wiraswasta Dliring, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
6 0060 0028211981 Ayub Indriyanto Sleman, 7 Agustus 2002 Laki- laki Ponidi/ Partini Tani Kaliadem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
7 0061 0028211966 Bagus Wahyu Nugroho Sleman, 30 Januari 2002 Laki- laki Sutikno/ Sri Sumarni Swasta Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
8 0062 0010944515 Deny Sulaiman Sleman, 3 Desember 2001 Laki- laki Tukijo/ Tumini Wiraswasta/ IRT Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
9 0063 0010944502 Deva Rahmawati Sleman, 27 Agustus 2001 Perempuan Suswanta/ Purwanti Swasta/ Swasta Ngepringan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
10 0064 0028211976 Dimas Arya Nugraha Lombok Timur, 12 Juni 2002 Laki- laki Suhadi/ Puji Astuti Guru Sempon, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
11 0065 Erika Oktaviana Sleman, 3 Oktober 2002 Perempuan Tukijo/ Siti Mulyani Karyawan/ IRT Jiwan, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
12 0066 0028211971 Erisa Aprilia Sleman, 27 April 2002 Perempuan Priyana/ Puji Lestari Tani/ IRT Kaliadem, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
13 0067 0028211967 Febrianti Ulfandari Sleman, 1 Februari 2002 Perempuan Supriyanta/ Endang Wasiati Tani/ IRT Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
14 0068 0028211978 Filta Widiyana Sleman, 7 Juli 2002 Perempuan Boimin/ Wasem Wiyana Karyawati Gambretan, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
15 0069 0028211968 Fitriani Elsa Suraji Sleman, 13 Maret 2002 Perempuan Suraji/ Tri Wahyuni Swasta/ Swasta Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
16 0070 0028211982 Ibnu Budi Sayoga Sleman, 12 September 2001 Laki- laki Barjo/ Sarmiyati Tani/ Tani Pojok, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
17 0071 0028211980 Ikhsan Nur Prasetya Sleman, 22 Juli 2002 Laki- laki Supardi/ Sarminah Gadingan, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
18 0072 0010944510 Imun Dwi Lestari Sleman, 8 November 2001 Perempuan Amano/ Sumiati Tani/ Tani Ngancar, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
19 0073 0028211975 Lintang Ika Murtiyani Sleman, 11 Juni 2002 Perempuan Giyanto/ Surani Tani/ Swasta Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
20 0074 0028211974 Meika Rizqi Zainudin Klaten, 16 Mei 2002 Laki- laki Fajar Zainudin/ Nurmi Resti Zuraida Wiraswasta/ Dagang Kepurun, Manisrenggo, Klaten
21 0075 0010944508 Novita Nurhasanah Sleman, 2 November 2001 Perempuan Sihana/ Ngadiyem Guru/ Buruh Pusung, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
22 0076 0010944509 Rizki Wulan Novianti Sleman, 7 November 2001 Perempuan Panggung Widada/ Sri Suwarni Perangkat Desa/ Tani Kepuh, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
23 0077 0028211973 Salsabilla Nur Zahra Sleman, 11 Mei 2002 Perempuan Sarjuni/ Lasmini Tani/ Tani Kepuh, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
24 0078 0028211979 Widya Kusuma Arum Sleman, 12 Juli 2002 Perempuan Palaludin/ Heni Widiastuti Swasta/ PNS Geblog, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
25 0079 0034875350 Yosep Isa Trihendarto Sleman, 9 Mei 2002 Laki- laki Yohanes Hadi Purwanto/ Pertiwi Swasta Morangan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta