angkatan ke-4

BUKU INDUK SDIT BAITUSSALAM 2 CANGKRINGAN
T.A 2009/ 2010
No No. Induk NISN Nama Tempat, tanggal Lahir Jenis Kelamin Nama bapak/Ibu Pekerjaan Alamat
1 0081 0028211970 Akbar Yuan Ibrahim Sleman, 23 April 2002 Laki-laki Budi Purwanto/ Yuni Ambarwati Swasta/ Wiraswasta Mudal RT.2/ RW.43, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, 55583
2 0082 0034875361 Alif Muhammad Yusuf  Sukabumi, 11 Juli 2003 Laki-laki Agus Sujatmiko/ Sri Suwarni Peternak/ Peternak Kaliadem RT.04/ RW.02, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
3 0083 0034875351 Alkaff Wahyu Perdana Sleman, 14 Januari 2003 Laki-laki Sumarto/ Wahyu Kismiyati PNS/ PNS Cangkringan RT.05/ RW.29, Sukoharjo, Ngaglik Sleman, 55581
4 0084 0028211986 Arif Setyaji Sleman, 4 Desember 2002 Laki-laki Supardi/ Lasiyem Buruh/ IRT Genengsari, Posorejo RT.01/ RW. 13 Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
5 0085 0034875358 Dhito Irfansyah Sleman, 5 Juni 2003 Laki-laki Tugiyatmoko/ Slamet Mulyani Pedagang/ IRT Besalen  RT.04/ RW.02, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
6 0086 0034875356 Fauzan Deny Setiawan Sleman, 28 Mei 2003 Laki-laki Amanta (Alm)/ Marsini   – / Pedagang Banjarsari RT. 04/ RW.03, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
7 0087 0034875355 Friska Yunita Aprilia Sleman, 16 April 2003 Perempuan Widodo Susanto/ Sri Utami Tani/ Tani Ngepringan RT.02/ RW.41, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, 55583
8 0088 0028211987 Hendri Rahmat Wibisono Klaten, 29 Desember 2002 Laki-laki Hendri Mulyono/ Hartati Kary. Swasta/ Kary. Swasta Kalilumpang RT.16/ RW.08, Kepurun, Manisrenggo, Klaten, 57485
9 0089 0034875362 Ikhsan Nudin Sleman, 12 Juli 2003 Laki-laki Mujiyono/ Mugiyem Wiraswsta/ IRT Plupuh RT.04/ RW.30, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, 55583
10 0090 0028211983 Istiyani Hartati Sleman, 16 September 2002 Perempuan Marsudi/ Marsini Tani/ Tani Kebur Lor RT.04/ RW.12, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, 55583
11 0091 0028211977 Lia Lutfiani Sholihah Sleman, 29 Juni 2003 Perempuan Sunarta/ Tri Atun PNS/ IRT Kaliadem RT.04/ RW.02, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
12 0092 0034875365 Nadiya Endarwati Sleman, 20 September 2003 Perempuan Sriyana/ Maryanti Tani/ Tani Kaliadem RT.01/ RW.01, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
13 0093 0034875357 Rasyifa Anom Sudaryono Sleman, 2 Juni 2003 Laki-laki Dwi Sudaryono/ Iswahyuti Swasta/ Pedagang Balong RT.03/ RW.17, Bimomartani, Ngemplak, Sleman, 55584
14 0094 0034875371 Ridwan Nurcholis Klaten, 31 Desember 2003 Laki-laki Widodo/ Triningsih Pedagang/ Pedagang Ngemplak RT.10/ RW.05, Talun, Kemalang, Klaten, 57484
15 0095 0028211985 Riyana Sukma Hastuti Klaten, 14 November 2002 Perempuan Riyadi/ Sundari Hastuti Wiraswasta/ IRT Gulangan, Ngemplakseneng, Manisrenggo, Klaten, 57485
16 0096 0034875363 Rofiq Firmanudin Klaten, 4 September 2003 Laki-laki Paryanto/ Sriyono Perangkat Desa/ IRT Talun RT.07/ RW.04, Talun, Kemalang, Klaten, 57484
17 0097 0034875359 Rohmat Yusron Rizqulloh Surabaya, 6 Juni 2003 Laki-laki Jemiran/ Yeni Silvia Reni Wiraswasta/ IRT Petung RT.01/ RW.05, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
18 0098 0034875354 Rudi Antaka Sleman, 12 Maret 2003 Laki-laki Sokiran/ Suparmi Tani/ Tani Gondang RT.02/ RW.43, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, 55583
19 0099 0034875364 Wildan Afiffarhan Sukamto Klaten, 6 September 2003 Laki-laki Sukamto/ Ning Sri Pamulat Swasta/ Guru Tawangsari RT.02/ RW.05, Panggang, Kemalang, Klaten, 57484
20 0100 0034875353 Yogi Ardian Wibowo Sleman, 10 Maret 2003 Laki-laki Hadi Wibowo/ Ngadirah PNS/ Pedagang Ngepringan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, 55583
21 0101 0034875360 Zerlin Yuliana Eka Putri Sleman, 1 Juli 2003 Perempuan Wakidi/ Zubaidah Kary. Swasta/ Kary. Swasta Batur RT.02/ RW.09, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
22 0102 0028211988 Zulfa Dewi Nurmawati Sleman, 31 Desember 2002 Perempuan Gunardi/ Samilah Buruh/ Tani Ngepringan  RT.03/ RW.42, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, 55583